Besturen en commissies

2012-heden: Stichting Activate i.o. (Amsterdam)
Initiatief samen met bureau Kunst-mest met als doel het activeren van gebouwen openbare ruimte en mensen.

2012-heden: Vereniging De Ceuvel (Amsterdam)
Mede-initiatiefnemer. Herontwikkeling voormalige scheepswerf De Ceuvel.

2012-heden: Aslan Muziekcentrum (Amsterdam)
Bestuurslid. Aslan verzorgt: muziek- en dansonderwijs voor jong en oud; lange leerlijn muziekonderwijs op Amsterdamse scholen; eigen muziek- en dansproducties in het land; opleiding docenten.

2008-heden: Stichting i (Maastricht)
Bestuurslid. Doel door kunst en cultuur een breed publiek inspireren; verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven en het individu maken; cultuur van Europa promoten. Jaarlijks organiseert Stichting i conferenties, debatten en kunsttentoonstellingen, o.a. in Sphinx, Ainsi en Timmerfabriek (Maastricht).

2005-heden: Vereniging Het Gilde van Werkgebouwen aan het IJ (Amsterdam)
Voorzitter. Belangenvereniging van 24 woonwerk- en cultuurpanden in Amsterdam. Het Gilde is mede-bedenker en vormgever van het bottom-up stadsontwikkelingsmodel Stad als Casco, bekend van Kunststad op de NDSM-werf.

2005-heden: Artimobiel (Amsterdam)
Bestuurslid. Artimobiel is een alternatief en kleinschalig reisbureau zonder winstoogmerk. Doel is door middel van kunst, cultuur en plezier uitwisseling te bevorderen tussen mensen en organisaties die zich inzetten voor een leefbare wereld op basis van onderlinge solidariteit.

2009-2012: Stichting NDSM Underseas (Amsterdam)
Initiatiefnemer, bestuurslid en waarnemend voorzitter. Creëerde plan van aanpak en ontwerp multifunctioneel jongerencentrum met o.a. Skatepark Amsterdam, Klimmuur Centraal, popoefenruimtes, try-outruimtes voor theater, muziek en dans, kantoren en werkplaatsen voor jongerenorganisaties, sponsors en toeleveranciers.

2008-2010: Stichting Stubnitz.nl (Amsterdam)
Oprichtend bestuurslid. Stubnitz.nl is de Nederlandse programmastichting van het internationaal befaamde cultuurschip Stubnitz uit Rostock (Duitsland).

2006-2009: Adviescommissie Kunst en Cultuur (Stadsdeel Amsterdam Noord)
Commissielid. Advies kunst en cultuur aan Stadsdeel Amsterdam Noord; organisatie van symposia en netwerkbijeenkomsten voor instellingen Noord en rest van Amsterdam.

1997-2005: Vereniging Het Gilde van Werkgebouwen aan het IJ (Amsterdam)
Woordvoerder.

2000-2004: Klankbordgroep Bureau Broedplaatsen (Amsterdam)
Aanjager en lid Broedplaatsfonds in 2000 door de gemeente Amsterdam opgericht. Doel: betaalbare en experimentele plekken in de stad.

2000-2002: Stichting Kinetisch Noord (Amsterdam)
Initiatiefnemer, oprichter en voorzitter Stichting Kinetisch Noord voor de realisatie en behoud van de broedplaats NDSM-werf.

2001: Kunst van Vooruitzien (Amsterdam)
Lid kerngroep van Kunst van Vooruitzien. Initiatief van betrokken burgers, mensen uit bedrijfsleven en culturele sector; schreven manifest voor een kunstprogramma voor de stad.