Berlijn

In 2007 zoekt de stad Berlijn (Duitsland) Eva’s expertise voor de herontwikkeling van Berlin Tempelhof, het inmiddels gesloten vliegveld. Tempelhof ligt midden in de stad en is 3,5 km2 groot. Eva neemt deel aan een workshop over de herontwikkeling van het immens grote gebouw, landingsbaan en omliggend veld, waarbij zij het betrekken van de bewoners van de naburige wijk Neukölln introduceert. Inmiddels is in fasen een groot stadspark aangelegd, met initiatieven uit de buurt, ruimte om te ontspannen, maar ook ruimte voor moestuinen en een afgesloten gedeelte voor natuurontwikkeling. Aan de randen van het park worden buurten opgeknapt en in de oude vliegveldgebouwen vinden exposities plaats, grote evenementen en shows. Ook worden in het park concerten en raves georganiseerd. Tempelhofer Freiheit vormt zo een nieuw groen hart voor de stad Berlijn en haar inwoners.

Sinds 2007 is Eva regelmatig teruggevraagd naar Berlijn. Zo neemt zij in 2010 deel aan Space Activism Marathon van Olafur Eliasson’s Institüt für Raumexperimente, een internationale conferentie over ruimtelijke interventies, kunst, architectuur en openbare ruimte. In 2012 neemt Eva, op uitnodiging van het gemeentebestuur, deel aan het Internationale Bau Ausstelling (IBA) Symposium Sleeping Giants over hergebruik van oude industriële gebouwen.

De betrokkenheid van Eva bij Berlijn houdt hiermee niet op. In 2012 werkt zij in opdracht van het KW Institute for Contemporary Art en in samenwerking met TU Berlin aan een serie workshops, inspiratiebijenkomsten en verkenningen op de Make Shift Conferentie in Berlijn.

Begin 2013 is Eva door het gemeentebestuur en Buro Happold benaderd voor een verkenning om Berlin Tempelhof te voorzien van duurzame energietoepassingen, met NDSM Energie als grote internationale voorbeeld. Zowel symposium als conferentie zijn een aanloop naar de programmatische invulling van IBA2020, de derde internationale architectuurexpositie, die in Berlijn zal plaatsvinden. Berlin Tempelhof zal een bijzondere rol spelen, maar ook andere industriële gebouwen komen in de belangstelling te staan. Er zal vooral gekeken worden naar ontwikkelingen van onderaf, van de gebruiker zelf. Eva zal nauw betrokken zijn bij de invulling van het programma van IBA2020.