NDSM-werf

De NDSM-werf in Amsterdam-Noord stond sinds het faillissement van de Nederlandse Scheepsbouw en Droogdok Maatschappij in 1984 al jaren leeg. Op een enkele vlooienmarkt of voorstelling van de experimentele theatergroep Dogtroep na, gebeurde er niet veel op het terrein.

In 1998 werd in Amsterdam een tiental oude pakhuizen en loodsen ontruimd of met ontruiming bedreigd. Zo’n 1.000 kunstenaars, ontwerpers, theatermakers en andere creatieve ondernemers kwamen hierdoor zonder werkplek te zitten. Zo ook Eva.

In 2000 won Eva de prijsvraag van Stadsdeel Noord voor de tijdelijke invulling voor het oostelijke deel van het NDSM-terrein (84.000 m²). Zij zocht de juiste mensen om zich heen, schreef het ontwikkelconcept, deed een haalbaarheidsonderzoek, zorgde voor de noodzakelijke financiering en aanvullende subsidies, en was verantwoordelijk voor het gehele proces: van het ontwerp tot aan de bouwaanvraag. Onder de naam Kinetisch Noord betrok zij met een groep theatermakers, skateboarders en duurzame ondernemers de gigantische scheepsbouwloods. Stichting Kinetisch Noord was aanvankelijk ‘slechts’ een werkgroep, maar werd de beheerdersstichting en initiatiefnemer van bijzondere projecten, zoals Kunststad, Skatepark Amsterdam en restaurant Noorderlicht. In 2008 rondde Eva deze enorme prestatie af. De bedrijfsvoering is sindsdien in handen van de stichting die in nauwe samenwerking met de vereniging van creatieve huurders en de gemeente samenwerkt.

NDSM mag er zijn. Al in 2002 werd dit project van Eva door de Ministeries van Ruimtelijke Ordening, Milieu en Economische Zaken gebombardeerd tot voorbeeldproject voor stedelijke vernieuwing in Nederland. In slechts enkele jaren werd de NDSM-werf één van de culturele hotspots van Amsterdam en is dat gebleven. Inmiddels is NDSM uitgegroeid tot de grootste broedplaats in Europa. De zich nog steeds ontwikkelende kunststad met zijn vele creatieven, het skatepark, MTV, de vele festivals die er worden georganiseerd, zoals Over ’t IJ Festival en Valtifest, en niet te vergeten de restaurants Pllek en Noorderlicht, maken de ooit verlaten NDSM-werf weer aantrekkelijk voor jong en oud. De pont vaart weer naar de NDSM!