Layana Mokoginta, PR Mansion

Kracht, passie en visie, dat kenmerkt Eva het meest wanneer zij schetst hoe stedelijke gebiedsontwikkeling óok kan. Economische, sociale en culturele ontwikkeling kunnen hand in hand gaan, dat is haar stellige overtuiging. Verrassend down to earth, een economische benadering gecombineerd met een zakelijke kijk op creativiteit en ondernemerschap. Maar dan vanuit een volstrekt ander vertrekpunt dan de traditionele gebiedsontwikkeling: ontwikkelen doe je samen volgens Eva. Participatieve gebiedsontwikkeling garandeert aansluiting op gebruiksbehoefte van een gebied. Diversiteit garandeert kruisbestuiving, economische verbintenis en sociale cohesie. Met het kunstenaarscollectief Kinetisch Noord heeft zij bewezen hoe je van een onaantrekkelijk en onrendabel gebied gezamenlijk een creatieve hotspot kunt maken. Want zo kun je de NDSM-werf in Amsterdam-Noord nu wel betitelen. Nu is het zaak om te zorgen dat deze hotspot uit de gulzige handen van commerciële partijen en ontwikkelaars blijven, die graag voor een appel en een ei het zaakje overnemen. En vergeten dat zij daarmee uiteindelijk een kat in de zak kopen. Want succesvol ontwikkelen, dat kan alleen maar samen.