Kunststad

In de grote Scheepsbouwloods op de NDSM-werf verrees in 2007 Kunststad, een zelf ontworpen en zelf gebouwde stad met 80 ateliers en bedrijfsruimten, 12 grote theaterwerkplaatsen en een indoor Skatepark. Om zoveel mogelijk creatieve vrijheid en diversiteit te bereiken, werd besloten tot het bouwen van casco’s: raamwerken van staal en beton, die door de kunstenaar of ondernemer zelf werden afgebouwd. De indeling van de Kunststad werd bepaald aan de hand van de lichtinval door het dak van de loods. Zo ontstonden de lichtstraten, waaraan de casco’s werden geplaatst. Eva was initiator en procesmanager vanaf het begin tot aan de bouwaanvraag en de uiteindelijke bouw. Zij nam het initiatief, stelde een concept-ontwerp voor de casco’s op en organiseerde een bouwworkshop met de gebruikers. Ook werd zij bewoner van Kunststad. Eva ontwierp en bouwde haar eigen container kantoor.