Istanbul

Eind 2012 neemt Eva deel aan het Matchmaking Programma van het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) en de Galata Greek School Foundation in Istanbul. Eva is aanwezig om als expert richting te geven aan de workshops met architecten, om tot een gezamenlijk plan te komen voor de herontwikkeling van de oude monumentale Griekse School in de binnenstad van Istanbul.

De bevolkingsgroep van Grieks-orthodoxe origine in Istanbul, ook wel de Rum genoemd, is gedurende de twintigste eeuw gekrompen van 200.000 zielen tot rond de 2.000 mensen. Veel gebouwen die ooit tot de Rum behoorden, zijn door de regering geconfisqueerd en staan leeg. Een wetswijziging in 2011 maakt het mogelijk bezit dat ooit tot een religieuze minderheidsgroep behoorde, terug te claimen. De Galata Griekse School is het eerste pand dat door de Rum is opgeëist.

Hoe kan een leegstaande school hergebruikt worden in het oude centrum van Istanbul? Welke rol kan architectuur spelen in de herbestemming van een monument? En hoe kan een leegstaand gebouw een referentiepunt worden voor de ooit aanzienlijke Griekse minderheid in Istanbul? Deze vragen staan centraal tijdens Match Making.

In november 2012 wordt het idee gepresenteerd aan de Rum gemeenschap, architecten en culturele programmeurs in Istanbul. De ideeën die tijdens dit symposium zijn geformuleerd, vormen het uitgangspunt voor de Nederlandse en Turkse deelnemers van de workshops een maand later.

Het Matchmaking traject heeft geresulteerd in een coherent pakket voorstellen met verschillende scenario’s voor hergebruik van de Galata school.