Experimenteer kavels Westpoort

In opdracht van Stadsdeel Amsterdam-Nieuwwest heeft Eva in 2016 een verkenning uitgevoerd voor de ontwikkeling van twee experimentele kavels in Westpoort. De verkenning heeft geleid tot twee scenario’s.