Diensten

Werkvelden

  • Hergebruik industrieel en cultureel erfgoed
  • Coöperatieve gebiedsontwikkeling – community building
  • Creatieve industrie
  • Derde zones – experimentele gebiedsontwikkeling

Diensten

  • Advies: ervaringen delen / tips & tricks
  • Verkenningen: mogelijkheden en aanpak
  • Project boosten: initiatieven mede mogelijk maken
  • Visiedocumenten: concept en ontwikkeling
  • Haalbaarheidsonderzoeken: draagvlak en financiering
  • Tours & talks: lezingen, rondleidingen en expertmeetings