Diensten

infographic Rutger de Vries

Diensten

  • Expertmeeting
  • Advies / coaching
  • Visiedocumenten
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Lezingen
  • Rondleidingen

Honoraria

Op basis van uur- en dagdeel-tarieven en in verschillende prijsklassen die variëren van commercieel, educatief tot cultureel. Projecten op basis van een aanneemsom in overleg met opdrachtgever.